Mèrlett Tecnoplastic S.p.A. Merlett Merlett

Sertifiseringer

I full overensstemmelse med loven

I Merlett har vi som mål at kunden/sluttbrukeren kan ha full tillit til at vår produksjon er under kontinuerlig oppsyn og kontrolleres slik at vi produserer i henhold til de sertifiseringer vi innehar og som dokumenteres i offisielle Merlett kataloger og datablad.

IQNet

IQNet Certification

IIP

IIP Certification